مقاله بررسي ساختار غزلي روايي از غزليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۵۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار غزلي روايي از غزليات شمس
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله غزليات شمس
مقاله تحليل ساختاري
مقاله ساختار روايي
مقاله هنجارشکني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولوي، همواره يکي از شاعران هنجارشکن به شمار آمده است. دامنه اين هنجارشکني که اساس سبک ويژه مولانا را تشکيل مي دهد، در غزليات شمس از ديگر آثار وي گسترده تر است. از اين رو، شمار فراواني از غزل هاي وي از نظر ساختار و درون مايه با ديگر غزل هاي فارسي متفاوت جلوه مي کنند. از ويژگي هاي مولوي در عرصه غزل پردازي، گنجاندن داستان در غزل است. گاه غزل هاي او داستاني مستقل را باز مي گويند. در بيشتر اين موارد، سروده به مثنوي ماننده تر است تا غزل.
غزلي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد در غزليات شمس ديده مي شود، اما از نظر شمار ابيات (۴۵ بيت) به قصيده و از نظر مضمون و محتوا، به مثنوي مي ماند. مولوي در غزل ياد شده، از شخصيت پردازي و شيوه داستان در داستان بهره جسته است. همچنين سنت شکني هاي او در عرصه داستان پردازي، روايت گنجانده در اين سروده را به داستان هايي با صناعت مدرن نزديک کرده است. از اين رو، در اين مقاله تلاش شده است تا افزون بر تحليل ساختاري غزل، ساختار روايي آن نيز بررسي گردد و کارکرد هاي داستاني آن باز نموده شود.