مقاله بررسي ساختار متن در کشف المحجوب هجويري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار متن در کشف المحجوب هجويري
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار
مقاله نثرهاي صوفيانه
مقاله کشف المحجوب
مقاله هجويري
مقاله تصوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشف المحجوب هجويري از آثار تعليمي صوفيه و متعلق به دوره نخستين نثر فارسي است. اهميت اين کتاب در اين است که اطلاعات فراواني از تصوف و موضوعات مربوط به آن در اختيار خواننده قرار مي دهد. نثر اين کتاب در قسمتهاي مختلف متفاوت است و با موضوع سخن ارتباط مستقيمي دارد، با وجود تنوع موضوعات و گوناگوني نثر در کشف المحجوب، اين کتاب ساختاري منسجم و يکپارچه دارد. در اين مقاله به ساختار کلي اين کتاب و شيوه ويژه نويسنده آن در تبيين و گسترش انديشه ها و مضامين محوري پرداخته شده است.