مقاله بررسي ساختار و ماهيت نظام حقوقي دولت سلجوقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار و ماهيت نظام حقوقي دولت سلجوقي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام حقوقي
مقاله محاکم شرع
مقاله محکمه سلطاني
مقاله دولت سلجوقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي نظام حقوقي دولت سلجوقي دوگونه محکمه بر اساس وظايف و حيطه هاي فعاليت هر کدام قابل تشخيص است: محکمه سلطاني يا همان ديوان مظالم که شخص سلطان و در مواردي نواب حکومتي وي در ايالات متولي و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علماي ديني اداره مي شد. در محاکم شرع به دعاوي و مرافعات خصوصي و عمومي بين اشخاص و در محکمه سلطاني به جرايم و دعاوي اداري و سياسي مرتبط با حکومت رسيدگي مي شد. وجود محکمه سلطاني، در سنت ايراني به مظالم نشستن پادشاهان ريشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهاي دين اسلام بود.