مقاله بررسي ساخت موضوعي اسم فعل ها در چارچوب دستور واژي-نقشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساخت موضوعي اسم فعل ها در چارچوب دستور واژي-نقشي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسم فعل
مقاله ساخت موضوعي
مقاله دستور واژي-نقشي
مقاله اصول انطباق
مقاله نقش هاي نحوي
مقاله نقش هاي معنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش اين مقاله توصيف ساخت موضوعي اسم فعل ها در چارچوب دستور واژي-نقشي مي باشد. نگارندگان در اين مقاله به بررسي چگونگي نمود نقش هاي معنايي يک فعل در ساخت نحوي اسم فعل مشتق از آن فعل که حاصل فرايند اسم سازي هستند، مي پردازند. تحليل داده ها نشان مي دهد که اصول انطباق در دستور واژي-نقشي به خوبي پيش بيني مي کند که در زبان فارسي نقش معنايي عامل در اسم فعل هاي متعدي به صورت نقش نحوي متممي و در اسم فعل هاي لازم در جايگاه عنصر ملکي پس از اسم بازنمايي پيدا مي کند، در حالي که نقش معنايي پذيرا و پذيرنده در اسم فعل هاي متعدي در جايگاه عنصر ملکي بازنمايي دارد. طبق اصول انطباق نقش معنايي عامل در اسم فعل هاي برگرفته شده از مجهول زبان فارسي مي تواند به صورت نقش نحوي متممي نمود داشته باشد.