مقاله بررسي سازگاري و وضعيت رويشي دو گونه پالونيا (Paulownia) در شرايط اقليمي استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگاري و وضعيت رويشي دو گونه پالونيا (Paulownia) در شرايط اقليمي استان گيلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالونيا
مقاله سازگاري
مقاله زنده ماني
مقاله رويش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكربلوكي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مديررحمتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان شگفت انگيز پالونيا با رشدي بيش از ۱٫۵ برابر صنوبرها، جايگاه ويژه اي در برنامه هاي زراعت چوب دارند به طوري كه در زمين هاي داراي شرايط رشد مناسب، گونه هاي آن توان توليد چوب قابل توجهي دارند. كشور ما از نظر سهم سرانه جنگل و توليد چوب در رديف كشورهاي كم برخوردار از جنگل قرار دارد؛ توجه ويژه به كشت درختاني با رشد سريع و زود بازده از وظيفه هاي مهم است كه با توجه به اين مورد، سازگاري گونه هاي پالونيا در دستور كار تحقيق و بررسي قرار گرفت .با تهيه بذرها و توليد نهال براي دو گونه پائولونيا Paulownia tomentosa) و (P.fortunei نهال ها به تعداد ۴۹ اصله در فاصله هاي ۵´۵ متر كشت شد. نتايج نشان داد كه به دليل هيدرومورفي بودن خاك و بالا بودن سطح سفره آب زير زميني و حساسيت گونه هاي اين جنس به پديده ماندابي، رشد نهال ها در سال اوليه خوب بوده و درصد زنده ماني نيز حدود ۵۰ درصد بوده است. متاسفانه در سال هاي بعدي سازگاري گونه هاي مورد مطالعه به دليل قرار گرفتن در زمين هاي بدون زهكشي با عدم موفقيت رو به رو شده است به طوري كه درصد زنده ماني در سال اول براي دو گونه به ترتيب ۴۷٫۷ و ۴۶٫۳ درصد و در سال سوم نيز ۱۱ و ۲۴ درصد بوده است.