مقاله بررسي سازگاري ۲۱ کلن صنوبر تاج بسته در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۵۰ تا ۶۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگاري ۲۱ کلن صنوبر تاج بسته در استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله سازگاري
مقاله کلن
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مديررحمتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي پور حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش تقاضا براي توليدات چوبي در دنيا، منجر به افزايش فشار بر جنگل هاي طبيعي شده است. دوره بهره برداري کوتاه- مدت و ارتقا توليدات چوبي در کاهش اين فشار موثر بوده و صنوبرها با توجه به خصوصيات متنوع خود مي توانند در رفع اين مشکل کمک نمايند. اين طرح با هدف افزايش توليد در واحد سطح، با انتخاب کلن هاي پرتوليد اجرا گرديده است. در اين طرح ۲۱ کلن بومي و غيربومي با تاج بسته در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي ارزيابي شده اند. ضمن انجام عمليات نگهداري ساليانه، مشخصه هاي قطر و ارتفاع درختان اندازه گيري و محاسبه رويش جاري، متوسط و کل حجمي انجام شد که در نتيجه بيشترين مقادير قطر برابرسينه، ارتفاع و متوسط رويش حجمي در کلن P.nigra 56/72 به ترتيب ۷/۲۰ سانتي متر، ۵۷/۱۷ متر و ۵۵/۳۶ مترمکعب در هکتار و در سال برآورد گرديد. ارقام مناسب براي معرفي، توسعه و اصلاح صنوبرکاري هاي استان به ترتيب کلن هاي P.nigra 56/72، P.nigra 72/19، P.nigra 72/5 وP.nigra betulifolia  مي باشند.