مقاله بررسي سازگان جزر و مدي رود بهمنشير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگان جزر و مدي رود بهمنشير
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رود
مقاله جزر و مد
مقاله شبيه سازي
مقاله مولفه جزر و مدي
مقاله دريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني نژاد عبدالصاحب
جناب آقای / سرکار خانم: بسيط نژاد جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه داده هاي يک سال آبي در نقطه طره بخاح بررسي شده اند. براي رود بهمنشير تاکنون هيچ گونه محاسبات جزر و مدي، که شامل شناسايي مولفه هاي جزرومدي و شبيه سازي آن باشد انجام نشده است. لذا نتايج حاصل از اين تحقيق و استفاده از روش شده اند بکار رفته مي توانند مفيد و موثر باشند. در اين مطالعه پنج مولفه جزرومديO1, Mf, M2 ,K1  و K2 شناسايي شده اند. قويترين مولفه در ايـن منطقه M2 بوده و نشان مي دهد که تغييرات عمده جزر و مدي مربوط به موقعيت مـاه است. بـر پايه مقياس آمريکايي، عدد f=0.36 مي باشد که نشان مي دهد جزر و مد از نوع نيمروزانه است، زيرا اين عدد کمتر از ۰٫۵ است؛ بنابراين، جزر و مد در اين نقطه نشانه اي از تاثير قوي دريا بر اين منطقه دارد.