مقاله بررسي ساز و کارهاي هوش داستاني در نثر روايي آويني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ساز و کارهاي هوش داستاني در نثر روايي آويني
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي
مقاله سبک شناسي
مقاله هوش داستاني
مقاله نمودهاي زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي روايت شناختي و سبک شناختي روايت محرم اثر سيدمرتضي آويني در چارچوب نظريه هوش داستاني رندال (۱۹۹۹) است. گرچه تاکنون مطالب بسياري در مورد منحصربه فرد بودن روايت هاي اين نويسنده بيان شده، هيچ پژوهش علمي به واكاوي ويژگي هاي خاص روايت شناختي در آثار او نپرداخته است. بررسي آثار آويني بر مبنايي علمي و مبتني بر نظريه هاي معتبر روايت شناختي، گامي موثر در جهت فهم بهتر ويژگي هاي اين آثار و استفاده از اين ويژگي ها در شکل ها و موقعيت هاي ديگر خواهد بود. در اين مطالعه، ساز و کارهايي كه در ارتقاي هوش داستاني در چارچوب تحليلي رندال دخيل هستند، و نمود آن ها در متن روايت محرم، با بهره گيري از مدل روايت شناختي لبوف (۲۰۰۱) مورد بررسي و ارزيابي کيفي و کمي قرار مي گيرد. همچنين بخشي از ويژگي هاي روايت شناختي نثر آويني با ذكر مثال هايي از نثر وي و از ديدگاهي سبک شناختي و در قالب نمودهاي زباني تبيين مي شود.