مقاله بررسي ساز و کار کاهش آلاينده هاي دوده و NO در موتورهاي ديزل پاشش مستقيم با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله اي سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در سوخت و احتراق از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ساز و کار کاهش آلاينده هاي دوده و NO در موتورهاي ديزل پاشش مستقيم با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله اي سوخت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور ديزل پاشش مستقيم
مقاله پاشش دو مرحله اي سوخت
مقاله KIVA-3V
مقاله دوده
مقاله NOx

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسمي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: امي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: طنابي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله بررسي نحوه کاهش آلاينده هاي دوده و NO در پاشش دو مرحله اي سوخت در موتورهاي ديزل پاشش مستقيم است. در اين پژوهش پاشش دو مرحله اي بهينه سوخت به عنوان يک روش مفيد و موثر براي کاهش همزمان آلاينده هاي دوده و NO معرفي شده است. تحقيقات بر روي يک موتور ديزل پاشش مستقيم ساخت شرکت موتورسازان تبريز انجام گرفت. براي ارزيابي مزاياي به کارگيري راهکار پاشش دو مرحله اي و بررسي ساز و کار احتراق، از کد سه بعدي KIVA-3V استفاده شد. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد که راهکار پاشش دو مرحله اي با فاصله زماني مناسب بين مراحل پاشش مي تواند در کاهش همزمان آلاينده هاي مذکور موثر باشد. همچنين بر پايه نتايج حاصل از شبيه سازي، ساز و کار کاهش آلاينده NO همانند پاشش يک مرحله اي با به تاخير انداختن زمان پاشش است. کاهش دوده نيز به اين علت است که در پاشش دومرحله اي به دليل توقف بين دو مرحله پاشش، ناحيه غني از سوخت در نوک اسپري که عامل توليد دوده است، حذف مي شود. نتايج به دست آمده از تحقيق براي موتور مورد نظر نشان داد که با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله اي مقدار دوده و NO در گازهاي خروجي به ترتيب ۳۳ و ۱۱ درصد کاهش مي يابد.