مقاله بررسي سبک شخصي فردوسي در شخصيت پردازي از طريق توصيفات اندامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک شخصي فردوسي در شخصيت پردازي از طريق توصيفات اندامي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله توصيفات اندامي
مقاله ارتباط غير کلامي
مقاله زبان تن
مقاله سبک شخصي
مقاله شخصيت پردازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توصيفات اندامي در شاهنامه، به جنبه هاي زيبايي شناسي محدود نميشود. بلکه علاوه بر اين، همچون شگردي در جهت نمايش حالتهاي روحي و رواني قهرمانان داستان و آنچه که «شخصيت پردازي» ناميده ميشود بکار ميايد. از اين حيث فردوسي را بايد صاحب سبک شخصي دانست چرا که شعر فارسي در سبک خراساني، شعريست آفاقي و برونگرا و بيگانه از عوالم روحي و انفسي. در اين مقاله، اينگونه توصيفات اندامي از منظر و نگاهي تازه بر اساس علم ارتباط غير کلامي يا «زبان تن» مورد بررسي و باز خواني قرار گرفته است.