مقاله بررسي سبک شناسي حکايتي از بوستان سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک شناسي حکايتي از بوستان سعدي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شناسي
مقاله سطح زباني
مقاله سطح ادبي
مقاله سطح فکري
مقاله بوستان
مقاله سعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري يگانه شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر جستاري کوتاه در بررسي سبک شناسي حکايت «دانشمند» از بوستان سعدي است که در آن دورنمايي از هنرنماييهاي پنهان و مزين به صنايع ادبي در لفافه تصاوير ساده و قابل فهم شعر نموده ميشود، تا در حدودي ويژگي و زمينه مشترک لفظي و نحوه بيان و نيز نوع بينش و انديشه سعدي در اين اثر سترگ ادب پارسي بازنموده شود.
هدف از نگارش اين مقاله به جلوه درآوردن تابعيت سعدي از شکل شعري با استفاده از آرايه ها و ترفندهاي شايسته ادبي در کنار محتواي تعليمي آن است که به زيباترين نحوي در لباسي از حکايتهاي جذاب درآمده تا خشکي پند و اندرز را از ميان بردارد و با مخاطب همدل و همراه گردد.
در اين مقال پس از مقدمه و بررسي عناصر داستاني و جنبه هاي گوناگون سبک شناسي اين حکايت در سه سطح ذيل ميپردازيم:
الف) بررسي سطح زباني که شامل سه سطح آوايي (موسيقايي)، لغوي و نحوي است.
ب) بررسي سطح ادبي که شامل سه سطح بيان، بديع معنوي و معاني است.
ج) بررسي سطح فکري که به بيان مهمترين حوزه هاي معنايي انديشه شاعر و ارتباط آن با اصالت انساني در راستاي حضور ديدگاههاي مذهبي است.