مقاله بررسي سبک هاي متفاوت يادگيري زبان آموزان ايراني در زبان هاي خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک هاي متفاوت يادگيري زبان آموزان ايراني در زبان هاي خارجي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک يادگيري
مقاله زبان آموزان ايراني
مقاله زبان هاي خارجي
مقاله استراتژي هاي يادگيري
مقاله آموزش زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتيان روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر مولفين به بررسي سبک هاي يادگيري زبان آموزان ايراني در زبان هاي خارجي مي بپردازند. در اين راستا، پس از مطالعه مقوله هاي يادگيري، سبک ها و استراتژي ها به بررسي انواع متفاوت سبک هاي يادگيري پرداخته شده است. هدف از اين تحقيق، شناسايي سبک هاي يادگيري زبان آموزان ايراني در زبان هاي خارجي است که به کمک آن مولفين در پي يافتن رايج ترين سبک هاي يادگيري و دلايل گرايش زبان آموزان ايراني به اين سبک ها در يادگيري زبان هاي خارجي مي باشند. مولفين پس از مطالعه نظري، به مطالعه عملي و ميداني نزد ۶۰ نفر از زبان آموزان ايراني زبان هاي خارجي (زبان فرانسه و انگليسي) در رشته هاي مختلف و در سطح پيشرفته بين سن ۲۰ تا ۲۵ سال اقدام نموده اند. مطالعه ميداني از طريق پرسشنامه اي شامل ۳۰ سوال محقق شده است. سوالات پرسشنامه دربرگيرنده ۶ پارامتر متفاوت از سبک هاي يادگيري شامل يادگيري، از طريق خواندن، گوش دادن، نوشتن، صحبت کردن، نگاه کردن و اقدام به عمل مي باشد. پس از جمع آوري و تحليل داده هاي به دست آمده از پرسشنامه، اين نتيجه به دست آمد که در ميان سبک هاي متفاوت يادگيري نزد زبان آموزان پيشرفته در زبان هاي خارجي، بيشترين گرايش به يادگيري از طريق صحبت کردن و کمترين گرايش به گوش دادن بوده است. در اين پژوهش پس از ارايه نتايج مطالعه ميداني سبک هاي متفاوت يادگيري، دلايل گرايش به اين سبک نيز بررسي شده اند.