مقاله بررسي سرمايه گذاري در تحقيقات و ترويج کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سرمايه گذاري در تحقيقات و ترويج کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري کل عوامل
مقاله تحقيق
مقاله ترويج
مقاله ترنکوئيست – تيل
مقاله بخش کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسارآستانه حميده
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق و ترويج کشاورزي اجزايي از يک سيستم مشابهند که در چارچوب تشکيلات سازماني مختلف فعاليت مي کنند و هدف نهايي مشترکي دارند. پيوند بين تحقيق و ترويج براي رسيدن به اين اهداف مشترک ضروري مي باشد. با توجه به اينکه فعاليت هر يک از اين دو بخش به طور مجزا حايز اهميت است، سرمايه گذاري در يک بخش نبايستي سرمايه گذاري بخش ديگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراين هدف کلي اين مطالعه بررسي ارتباط جانشيني يا مکملي بين سرمايه گذاري در تحقيقات کشاورزي و آموزش و ترويج کشاورزي مي باشد. به اين منظور از مدل بهره وري کل عوامل استفاده شد، بهره وري کل عوامل نيز از شاخص ترنکوئيست – تيل محاسبه گرديد. آمار و اطلاعات طي سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳، از سايت ها و منابع مختلف آماري جمع آوري شد. نتايج نشان داد يک درصد افزايش در سرمايه گذاري هاي تحقيقاتي، بهره وري کل بخش کشاورزي را ۰۸۰۹۷۴/۰ درصد افزايش مي دهد. همچنين افزايش يک درصدي در مخارج ترويج و آموزش، بهره وري کل کشاورزي را ۰۳۸۳۹۸/۰ درصد افزايش مي دهد. متغير ارتباط متقابل تحقيق و ترويج کشاورزي نيز با علامت منفي معني دار شد. منفي شدن ضريب متغير ارتباط متقابل بين سرمايه گذاري در تحقيقات کشاورزي و آموزش و ترويج بر اين مطلب دلالت دارد که اين دو متغير به منظور تاثير بر بهره وري کل عوامل به صورت جانشين هم عمل مي کنند و علت آن را مي توان به خاطر اندک بودن بودجه هاي تحقيقات و ترويج و آموزش کشاورزي دانست.