مقاله بررسي سرمي بيماري بروسلوز در گاوهاي شهرستان جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سرمي بيماري بروسلوز در گاوهاي شهرستان جيرفت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله بررسي سرمي
مقاله گاو
مقاله شهرستان
مقاله جيرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوماري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي سرمي بيماري بروسلوز علل افزايش شيوع آن در منطقه جيرفت و راهكارهاي به حداقل رساندن بيماري، از ۱۰۰۰ راس گاو در منطقه جيرفت خون گيري به عمل آمد. ابتدا با توجه به تراكم جمعيت دامي درچهار بخش مختلف شهرستان، تعداد نمونه هاي هر بخش تعيين و سپس با در نظر گرفتن پراكندگي و تراكم جمعيت دامي در سطح هر بخش مشخص و سپس نمونه هاي هر نقطه نيز بطريق تصادفي انتخاب گرديد. براي نمونه گيري ابتدا بوسيله سرنگ و با استفاده از پنبه و الكل از سياهرگ گردني خون گيري بعمل آمده و سپس بر روي سرم هاي تهيه شده ابتدا آزمايش رزبنگال و سپس بر روي نمونه هاي مثبت و مشكوك آزمايش ۲ME ورايت انجام گرفت. از بررسي نتايج آزمايش ها، تكميل پرسشنامه و مصاحبه با ۳۳۸ دامدار مختلف مشخص شد بخش ساردوئيه به عنوان مركز عفونت و عامل مهم پخش بيماري در منطقه بوده كه خود نيز آلودگي را از شهرستان بافت دريافت داشته است. اين بخش با ۱۱٫۳۷ درصد آلودگي در رديف اول و بخش هاي مركزي، عنبرآباد و جبالباز به ترتيب با ۵٫۳۳ درصد، ۲٫۰۴ درصد و ۰٫۳۸ درصد آلودگي در رديف هاي دوم تا چهارم قرار داشته اند. همچنين بنظر مي رسد ييلاق و قشلاق گاوها به منطقه ساردوئيه از عوامل پخش عفونت در مناطق گرمسيري باشد.