مقاله بررسي سرواپيدميولوژي اکينوکوکوزيس (کيست هيداتيد انساني) به روش الايزا در جلگه مغان – استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سرواپيدميولوژي اکينوکوکوزيس (کيست هيداتيد انساني) به روش الايزا در جلگه مغان – استان اردبيل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکينوکوکوزيس
مقاله کيست هيداتيد
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله الايزا
مقاله جلگه مغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزانژاداصل حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي هرندي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اكينوكوكوزيس (هيداتيدوزيس) عـفونتي بـا انـتشار جـهاني و مشترك بين انسان و حيوان بوده و توسط مراحل لاروي سستودهاي وابسته به جنس اكينوكوكوس از خانواده تنيده ايجاد مي شود. بيماري در بعضي مناطق کشورمان از جمله جلگه مغان اندميك مي باشد و متاسفانه مطالعات جامع در زمينه اين بيماري صورت نگرفته است. لذا بررسي بيماري اکينوکوکوزيس کيستي در منطقه مغان صورت پذيرفت.
روش کار: اين يک مطالعه توصيفي – تحليلي است و جامعه مورد مطالعه ساکنين جلگه مغان در استان اردبيل مي باشد. در اين مطالعه اپيدميولوژي (Cystic Echinococcosis) CE از طريق تست هاي سرولوژيک مورد برسي قرار گرفت. در اين مطالعه از مايع كيست هيداتيد خام  HCF-Ag(تخليص شده حاصل از گوسفند) با رقت ۱/۲۰ بعنوان آنتي ژن استفاده شد. قبل از نمونه گيري اطلاعات فردي از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد و نتايج از طريق نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه از ۲۰۰۸ نفر در منطقه مغان، نمونه گيري سرمي به عمل آمد. از تعداد كل نمونه هاي گرفته شده، ۷۳۴ نفر مرد و ۱۲۶۷ نفر زن بودند. بررسي حاضر نشان داد كه از كل نمونه سرمي، ۱۸۴ نمونه
(%۹٫۲) جواب سرولوژي مثبت داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که شيوع کيست هيداتيد از نظر سرولوژي در زنان (%۱۰) بيشتر از مردان (%۷٫۹) بوده و در مکانهايي که سگ نگاهداري مي کردند، بطور معني دار بيشتر بود.