مقاله بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در دختران دانشجوي دانشگاه هاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در دختران دانشجوي دانشگاه هاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكسوپلاسموز
مقاله شيوع
مقاله الايزا
مقاله دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند مرادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برازش افشين
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: توکسوپلاسموز بيماري انگلي است که به وسيله تک ياخته اي درون سلولي به نام توکسوپلاسما گوندي ايجاد مي شود. اين عفونت در افراد با سيستم ايمني سالم عمدتا فاقد علايم باليني است. بررسي سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموز در دختران قبل از ازدواج به منظور يافتن افراد فاقد ايمني، مي تواند مبناي اقدامات پيشگيري از توکسوپلاسموز مادرزادي قرار گيرد.
مواد و روش ها: طي مطالعه اي مقطعي، ۴۹۱ دانشجوي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خليج فارس بوشهر به صورت تصادفي انتخاب شدند. نمونه خون گرفته شد و سرم هاي حاصله جهت يافتن آنتي بادي هاي IgG و IgM به روش ELISA مورد آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: شيوع آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در دختران دانشجو به ترتيب ۱۱٫۵ و ۱٫۵ درصد بود. ۳۰٫۸ درصد از دانشجويان داراي اطلاعاتي در مورد توکسوپلاسموز بودند. بين مثبت بودن آنتي بادي ضد توکسوپلاسما و عواملي مثل محل سکونت و عادات غذايي رابطه آماري معني دار مشاهده شد، اما بين وجود آنتي بادي و عواملي مثل در دسترس بودن آب آشاميدني سالم، تماس با گربه و نگهداري حيوانات در خانه ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: شيوع كمتر از حد انتظار آنتي بادي ضد توکسوپلاسما در بوشهر با عواملي همچون وجود کم گربه در شهر بوشهر، مصرف کم گوشت گاو و گوسفند و فقدان دماي مناسب براي اسپوردار شدن انگل در بيشتر ماه هاي سال مرتبط است. پيشنهاد مي شود که برنامه هاي آموزشي و تشخيصي جهت پيشگيري از توکسوپلاسموز مادرزادي در زنان غير ايمن تدوين شود.