مقاله بررسي سرولوژيکي آلودگي ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سرولوژيکي آلودگي ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در جمعيت انساني منطقه شهرکرد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزاي مرغي
مقاله تحت تيپ H9N2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مقدم عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: امرا بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني ادريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس هاي خانواده ارتوميکسوويريده (ويروسهاي آنفلوآنزا) عامل عمده اي در ايجاد بيماري و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي تنفسي در انسان به شمارمي روند. با وجودي که عامل ايجاد بيماري آنفلوانزاي مرغي در جمعيت طيور ايران تحت تيپ H9N2 مي باشد تاکنون ميزان آلودگي به تحت تيپ H9N2 آنفلوانزا در جامعه انساني مطالعه نشده بود. در اين تحقيق به بررسي سرلوژيکي آلودگي ويروس آنفلوانزاي مرغي تحت تيپ H9N2 در گروه هاي مختلف انساني پرداخته شده است. تعداد ۳۳۴ نمونه سرم خون شامل ۱۳۶ نمونه سرم بيماران با عوارض تنفسي بستري در بيمارستان، ۱۳۰ نمونه سرم بيماران بدون عوارض تنفسي بستري در بيمارستان، ۴۲ نمونه سرم مرغداران و کارگران مرغداري ها و ۲۶ نمونه سرم کارورزان رشته دامپزشکي و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکي جمع آوري گرديد. عيار آنتي بادي هاي ضدويروس آنفلوانزا به وسيله دو آزمايش الايزا و HI سنجيده شد. در آزمايش الايزا ۱/۵۹ درصد از بيماران بيمارستاني، ۱/۸۸ درصد از مرغداران و کارگران مرغداري ها و ۷/۸۰ درصد از کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکي از نظر آلودگي به ويروس آنفلوانزا تيپ A مثبت بودند. در آزمايش HI، ۱۷٫۶ درصد از بيماران با عوارض تنفسي بستري در بيمارستان، ۵/۱۱ درصد از بيماران بدون عوارض تنفسي بستري در بيمارستان، ۸/۵۴ درصد از مرغداران و کارگران مرغداري ها، ۸/۳۰ درصد از کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکي از نظر آلودگي به تحت تيپ H9N2 ويروس آنفلوانزاي A مثبت بودند. اين گروه ها بوسيله آزمون T با هم مقايسه شدند (p<0.05). نتايج اين مطالعه حاکي از آلودگي گروه هاي مختلف جمعيت انساني با تحت تيپ H9N2 ويروس آنفلوآنزا بود که اين آلودگي در مرغداران و کارگران مرغداري ها بيشتر نشان داده شده است.