مقاله بررسي سطح آگاهي مردم اهواز از بيماري ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح آگاهي مردم اهواز از بيماري ديابت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس
مقاله آگاهي
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت مليتوس يکي از مهمترين بيماري هاي مزمني است که به صورت فزاينده اي در سطح جهان مخصوصا کشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است. امروزه تغيير سبک و شيوه زندگي، عادات نامناسب غذايي، کم تحرکي و چاقي از علل عمده ديابت نوع ۲ است. افزايش سطح آگاهي عمومي تا حدود زيادي مي تواند از گسترش بيماري و پيشرفت عوارض آن بکاهد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت اپيدميولوژيک توصيفي و به روش مقطعي بر روي ۴۰۰ بازديد کننده از نمايشگاه سيمرغ در دهه فجر سال ۱۳۸۷ (سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران از روز ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ لغايت ۲۲/۱۱/۱۳۸۷) انجام گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان آگاهي کلي از ديابت در رده بندي خوب ۳۶٫۸ درصد، در رده بندي متوسط ۴۴٫۲ درصد و در رده بندي ضعيف ۱۹ درصد بوده است. متوسط سني افراد شرکت کننده۱۰ ±۳۱ سال بود. زنان بيش از مردان و متاهلين بيشتر از مجردها (P<0.001)  از آگاهي خوب برخوردار بودند. با افزايش سطح سواد ميزان آگاهي نيز افزايش مي يافت. آگاهي زنان خانه دار و افراد کارمند از ديگر گروه هاي شغلي بيشتر بود(P<0.001)  وجود افراد ديابتي در خانواده آگاهي ديگر اعضا را افزايش مي داد. منبع کسب اطلاعات به ترتيب راديو و تلويزيون ۲۳٫۲ درصد، دوستان و آشنايان ۲۱٫۲ درصد، کتب و مجلات ۱۹٫۱ درصد و پزشکان در رتبه چهارم قرار داشتند.
 نتيجه گيري: اگر دو فاکتور افزايش سن و وجود افراد ديابتي در خانواده از اين مطالعه حذف شوند، ميزان آگاهي به شدت کاهش مي يابد و لازم است آگاهي در زمينه بيماري ديابت نوع ۲ از سنين پايين انجام پذيرد.