مقاله بررسي سطح ذخاير بين المللي بانک مرکزي ايران با استفاده از گام تصادفي و VAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح ذخاير بين المللي بانک مرکزي ايران با استفاده از گام تصادفي و VAR
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله ذخاير بين المللي
مقاله الگوي گام تصادفي
مقاله الگوي VAR
مقاله بانک مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: جباري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعد از فروپاشي موافقت نامه اسميت سونين بسياري از كشورهاي جهان به سيستم شناور ارز رو آوردند. اما اغلب بانك هاي مركزي به خاطر كاهش تغيير پذيري نرخ ارز، عمليات خريد و فروش در بازار ارز را ادامه دادند. در اين كشورها با وجود سيستم شناور مديريت شده ارزي، ذخاير بين المللي همچنان از اهميت بالايي برخوردار هستند. بنابراين، بحث بهينه سازي ذخاير بين المللي نيز اهميت بسياري دارد. در اين تحقيق با استفاده از الگوي گام تصادفي، سطح بهينه ذخاير بين المللي بانک مرکزي ايران برسي شد. با استفاده از الگوي VAR، نيز توابع عکس العمل تحريک ذخاير بين المللي به تکانه هاي قيمت نفت و جنگ تحميلي بررسي شدند. بر اساس نتايج الگوي گام تصادفي، طي سال هاي ۵۲-۱۳۴۰ و ۷۹-۱۳۶۳ سطح واقعي ذخاير کمتر از سطح بهينه بوده است. همچنين از سال ۶۲-۱۳۵۳ و ۱۳۷۹ به بعد سطح واقعي ذخاير بيشتر از سطح بهينه بوده است. تحليل تجزيه توابع عکس العمل نيز نشان داد كه افزايش شديد قيمت نفتي طي سال هاي ۶۰-۱۳۵۲ و ۸۳- ۱۳۷۸ باعث افزايش ذخاير بين المللي شده است و هشت سال جنگ تحميلي باعث کاهش سطح ذخاير بين المللي شده است.