مقاله بررسي سطح سرمي اينترلوکين ۱۲ در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B (گزارش كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۰ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي اينترلوکين ۱۲ در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B (گزارش كوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت نهفته هپاتيت B
مقاله اينترلوکين ۱۲
مقاله HBsAg
مقاله HBV-DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عرب آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي راويز غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پولادوند وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي زاده زرندي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت نهفته هپاتيت B يک فرم باليني از بيماري هپاتيت B مي باشد که فرد قادر به پاکسازي کامل ويروس از بدن نمي باشد. محققين علت اين امر را در تفاوتهاي ژنتيکي و ايمونولوژيکي مي دانند. سايتوکاينهايي مانند اينترلوکين ۱۲ توانايي ايجاد تغيير در پاسخ ايمني عليه را ويروس دارند. هدف ما در اين مطالعه بررسي سطح سرمي اينترلوکين ۱۲ در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ابتدا تعداد ۳۷۰۰ مورد پلاسما که از نظر HBsAg منفي بودند جمع آوري شد و سپس از نظر Anti-HBc مورد آزمايش قرار گرفتند سپس نمونه هاي HBsAg/Anti-HBc+ از نظر وجود HBV-DNA با روش PCR مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاي HBV-DNA مثبت به عنوان موارد عفونت نهفته هپاتيت B به همراه ۱۰۰ فرد سالم از نظر ميزان سطح سرمي اينترلوکين ۱۲ با تکنيک اليزا مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که دو گروه از نظر سطح سرمي اينترلوکين ۱۲ با هم داراي تفاوت معني دار آماري نمي باشند.
استنتاج: باتوجه به اينکه اينترلوکين ۱۲ مي بايست در طي عفونتهاي ويروسي جهت مبارزه و ريشه کني بيماري افزايش يابد، ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که شايد بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B در توليد مقادير لازم و کافي از اين سايتوکين داراي نقص مي باشند و در نتيجه نمي توانند پاسخ ايمني مناسب و کافي جهت مبارزه با هپاتيت B از خود نشان دهند.