مقاله بررسي سطح و حجم خاک خيس شده در آبياري قطره اي در اراضي شيب دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح و حجم خاک خيس شده در آبياري قطره اي در اراضي شيب دار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبهه رطوبتي
مقاله حجم خيس شده
مقاله سطح خيس شده
مقاله سطح شيب دار
مقاله منبع تغذيه نقطه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا رضوان السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي بهينه آبياري قطره اي، برآورد موقعيت جبهه رطوبتي نسبت به منبع تغذيه و يا به عبارتي شکل پياز رطوبتي حايز اهميت است، در اين ميان، حداکثر سطح خيس شده خاک از اهميت ويژه اي برخوردار است. به طور کلي فرض مي شود که اين سطح در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتي متري خاک تشکيل مي گردد. براي بررسي اثر شيب زمين، بر حداکثر سطح خيس شده و مساحت تجمع آب روي خاک، مطالعات مزرعه اي بر روي چهار شيب صفر، ۵، ۱۵ و ۲۵ درصد با سه دبي قطره چکان ۲، ۴ و ۸ ليتر در ساعت و در زمان آبياري ۲ و ۴ ساعت بر روي خاک لوم رسي سيلتي انجام شد. اندازه گيري ابعاد خيس شدگي بطور مستقيم و با حفر بخش خيس شده خاک پس از گذشت ۲۴ ساعت از شروع آبياري و با تهيه مقاطع موازي با سطح اوليه خاک اندازه گيري شد. در اين تحقيق رابطه اي که عموما براي تخمين حداکثر قطر خيس شده مورد استفاده قرار مي گيرد، براي سطوح شيبدار در خاک لوم رسي سيلتي اصلاح گرديده است. همچنين بهتر است که با توجه به تغيير شکل مقطع پياز رطوبتي، فاصله قطره چکانها از يکديگر در شيبهاي بالاي ۱۰% کم شود. دو روش نيز براي برآورد حجم خيس شده مورد استفاده قرار گرفت.