مقاله بررسي سطح HbA1c و عوارض بعد از عمل باي پس عروق کرونر در مازندران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح HbA1c و عوارض بعد از عمل باي پس عروق کرونر در مازندران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين A1C
مقاله باي پس عروق کرونر
مقاله ديابت مليتوس
مقاله عوارض بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيابخش طبري شروين
جناب آقای / سرکار خانم: بني حسن مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت مليتوس با بيماري شريان کرونري همراه بوده و تعداد زيادي از بيماران ديابتي تحت CABG (باي پس عروق کرونر) قرار ميگيرند. هدف اين مطالعه بررسي و تشخيص ارتباط سطح بالاي HbA1c با افزايش عوارض بعد از عمل و مرگ و مير در بيماران تحت CABG بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه غيرمداخله اي در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۸ بر روي ۱۳۵ بيمار که در مرکز قلب مازندران و بيمارستان شفاي ساري تحت عمل انتخابي يا اورژانسي باي پس عروق کرونر قرار گرفته بودند، انجام شده سطح HbA1c در تمام بيماران قبل ازعمل اندازه گيري شد و بيمارن براي ۶ ماه بعد ازعمل از نظر عوارض و مرگ و مير مورد پيگيري قرارگرفتند.
يافته ها: از ۱۳۵ بيمار مورد مطالعه (۸۳ مرد و ۵۲ زن) که جهت جراحي اورژانسي و انتخابي باي پس بستري شده بودند، ۸۸ نفر (۶۵ درصد) غيرديابتي و ۴۷نفر (۳۴٫۹ درصد) ديابتي بودند. ميانگين سني ۵۲ با محدوده سني ۳۳ تا ۷۸ سال بود. سطوح HbA1c مطلوب در ۴۸ بيمار (۳۵٫۵ درصد) غير ديابتي و در ۲۴ بيمار (۱۷ درصد) ديابتي ديده شد (P>0.05). عفونت زخم (P<0.05)، برون ده پايين (P<0.05)، نياز به بالون پمپ داخل آئورت (P<0.05)، حوادث عروق مغزي بعد از عمل باي پس عروق کرونر (P<0.05)، در غير ديابتي با سطح HbA1c بالا بيشتر از بيماران غير ديابتي بود. طول مدت بستري در بيمارستان در گروههاي مختلف تفاوتي نشان نداد (P>0.05).
استنتاج: به نظر ميرسد در بيماراني که قندخون آنها به طور نامناسب کنترل شده بود و يا HbA1c پلاسماي بالاتري داشتند عوارض بعد از عمل باي پس عروق کرونر بيشتر مشاهده گرديد.