مقاله بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي فلزي نامتقارن در پلان باقاب خمشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي فلزي نامتقارن در پلان باقاب خمشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختمان هاي فولادي
مقاله نامتقارن در پلان
مقاله آناليز بار افزون
مقاله تحليل ديناميکي
مقاله خروج از مرکزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنوديان فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشاه كرم فرد سيدمحمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پيشرفت روز افزون طراحي بر اساس عملكرد با استفاده از تغيير مكان، مطالعاتي روي سازه هاي مختلف انجام شده كه بيشتر اين مطالعات بر روي سازه هاي متقارن در پلان بوده است. در اين تحقيق سعي شده است كه سازه هاي فولادي خمشي با پلان نامتقارن طراحي شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ايران را مورد بررسي قرار داده و از اين طريق سطح عملكرد سازه هاي طراحي شده بر اساس اين استاندارد را به دست آورده تا مشخص شود كه چه سطح عملكردي را در زلزله طراحي پوشش مي دهد. براي نشان دادن اين موضوع از معيار پذيرش اعضا و معيار تغيير مكان در آناليز بار افزون و ديناميكي استفاده شده است. همچنين براي نشان دادن تاثير خروج از مركزيت در سطح عملكرد، محل مركز جرم به ميزان ۱۰ و ۱۵ درصد بعد سازه نسبت به مركز سختي انتقال يافته و تاثير بارگذاري ثقلي و جانبي با توجه به الگوهاي انتخاب شده بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش خروج از مركزيت تغيير مكان مركز جرم نيز تا ۱۰ درصد افزايش مي يابد و الگوي تشكيل مفاصل پلاستيك و تعداد آنها نيز تغيير مي كند.