مقاله بررسي سنتز ولاستونيت از ضايعات آهکي سنگبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سنتز ولاستونيت از ضايعات آهکي سنگبري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولاستونيت
مقاله لجن سنگ
مقاله اتوکلاوينگ
مقاله ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)
مقاله پراش پرتو ايکس (XRD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد ولاستونيت (CaSiO3) در صنايع مختلف توجه محققان را بر توليد به صورت مصنوعي جلب کرده است. از طرفي با توجه به اهميت بازيافت مواد در جوامع صنعتي کنوني با وجود تعداد قابل ملاحظه اي واحد صنعتي در زمينه برش سنگ و متعاقبا ايجاد چند ميليون تني خاکه سنگ (لجن سنگ) در حين فرآيند برش به صورت ساليانه در کشور ايران، در اين کار به مطالعه خواص فيزيکي و شيميايي خاکه ايجادي و متقابلا به بررسي امکان بکارگيري آن در سنتز ولاستونيت به عنوان يک منبع آهکي پرداخته شده است. رويه آزمايشگاهي با بکارگيري مواد اوليه خاکه سنگ، ميکروسيليس، سيليس صنعتي، کربنات کلسيم با مش بندي هاي ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ به صورت مقايسه اي بر سه مبناي تغييرات نسبت مولي CaO.SiO2، تغيير مواد اوليه و بکارگيري مواد پرخلوص و تغييرات دمايي از ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتي گراد پايه گذاري شده است. نتايج توسط فرآيند اتوکلاوينگ جهت اندازه گيري درصد اکسيد کلسيم آزاد و آناليز توسط ميکروسکوپ نوري، پراش پرتو ايکس (XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) بررسي شده است. با توجه به نتايج نسبت مولي بهينه CaO.SiO2 برابر با ۰٫۸۵ در دماي ۱۳۰۰ درجه سانتي گراد حاصل گرديده است.