مقاله بررسي سنخ هاي ارزشي و تغييرات فرهنگي در خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سنخ هاي ارزشي و تغييرات فرهنگي در خانواده
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنخ هاي ارزشي
مقاله تغييرات فرهنگي
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادارمكي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري نيا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش ها نقشي اساسي در تبيين، کنترل، هدايت و پيش بيني کنش هاي افراد ايفا مي کنند و شيوه جهت گيري، کنش و تعامل آن ها را نسبت به ساير افراد تعيين و هدايت مي کنند. بنابراين با توجه به اهميت ارزش ها در تعيين و هدايت رفتار و تعاملات اجتماعي در جامعه، بررسي موضوع اين مقاله به ويژه در جوامع چندفرهنگي مانند شهر بندرعباس، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اين مقاله در صدد است با بهره گيري از نظريه هاي مربوط به تغييرات فرهنگي، ضمن شناخت وضعيت سنخ هاي ارزشي در بين اعضاي خانواده ايراني (والدين و فرزندان)، به بررسي تغييرات فرهنگي در خانواده بپردازد. داده هاي اين تحقيق با تکميل ۳۹۳ پرسشنامه (۲۰۰ نفر والدين و ۱۹۳ نفر فرزندان) به روش مصاحبه حضوري، از خانوارهاي ساکن در شهر بندرعباس، گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي وضعيت سنخ هاي ارزشي، نشان مي دهند که هم والدين و هم فرزندان، ارزش هاي مادي را نسبت به ارزش هاي فرامادي، در اولويت بالاتري قرار مي دهند. هم چنين نتايج نشان داد، ميزان رضايت از زندگي، تعامل اجتماعي و احساس خوشبختي فرزندان، بيشتر از والدين است و در مقابل والدين بيشتر به ارزش هاي مذهبي و خانوادگي توجه دارند. اين مساله احتمالا به دليل تاکيد بيشتر والدين بر ارزش هاي سنتي، مذهبي و خانوادگي باشد که خود نيز، تحت تاثير شرايط اجتماعي شدن افراد در دوران اوليه زندگي اشان است. در يک جمع بندي کلي مي توان گفت، به دليل برآورده نشدن نيازهاي اوليه افراد در هر دو گروه از پاسخگويان (والدين و فرزندان)، اولويت هاي ارزشي بيشتر به سمت ارزش هاي مادي گرايش دارد. در واقع علي رغم ظهور و نمود بعد سخت توسعه در جامعه آماري، بعد نرم توسعه (تغييرات فرهنگي و ارزشي متناسب) هنوز تحقق نيافته است.