مقاله بررسي سندي زيارت جامعه کبيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در سفينه از صفحه ۹۲ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سندي زيارت جامعه کبيره
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم الحديث
مقاله علم رجال الحديث
مقاله نخعي – موسي بن عمران
مقاله زيارت جامعه کبيره – توثيق سند
مقاله زيارت جامعه کبيره – راويان
مقاله زيارت جامعه کبيره – ديدگاه فقهاي اماميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيارت جامعه کبيره از امام هادي (ع) روايت شده است و در شناخت ويژگيهاي امامان معصوم (ع) مضامين بلندي را در بر دارد. درباره سند اين زيارت، بحثهايي مطرح شده است. نگارنده در اين گفتار، ابتدا از ضوابطي که در ارزيابي حديث بر مبناي طريق روايتي آن آورده است، نتيجه مي گيرد که کلام دانشمندان رجالي پيشين، آخرين کلام در باب وضع راويان نيست. آن گاه درباره موسي بن عمران نخعي بحث مي کند و بر اساس مشايخ و راويان، وثاقت او را نشان مي دهد. سپس درباره صحت سند زيارت جامعه، از چند ديدگاه ديگر سخن مي گويد.