مقاله بررسي سنگ زايي سنگ هاي فرامافيك – مافيك خاور فريمان، شمال خاوري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سنگ زايي سنگ هاي فرامافيك – مافيك خاور فريمان، شمال خاوري ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرامافيك – مافيك
مقاله كماتئيت
مقاله بافت نا متعادل
مقاله بافت اسپينيفكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معاف پوريان غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعافي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امامي محمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: جان نثاري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارمن استفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رخنمون هاي پراکنده متشکل از سنگ هاي فرامافيک – مافيک و ميان لايه هاي رسوبي در شمال خط واره فريمان – تربت جام را به طور عمده در مناطق باختر مشهد، خاور فريمان و شمال تربت جام در منطقه آق دربند مي توان ملاحظه كرد. مطالعه اين سنگ ها در خاور فريمان، شواهد صحرايي، مانند وجود سيماهاي بالشي و برشي را ارايه كرد که از ماهيت آتشفشاني تا کم ژرفاي اين سنگ ها حکايت دارد، ضمن آن که مشاهده انواع بافت هاي نامتعادل شامل اوليوين ها و پيروکسن هاي کشيده و توخالي، به صورت بافت پيروکسن اسپينيفکس و بافت اوليوين ميکرو اسپينيفکس، به ترتيب در سنگ هاي مافيک و فرامافيک و همچنين حضور شيشه بر همين اساس توضيح داده مي شود. بنابراين ماهيت آتشفشاني تا کم ژرفاي اين سنگ ها آشكار بوده و با توجه به معيارهاي زمين شيميايي تعريف شده توسط IUGS در خصوص انواع سنگ هاي آتشفشاني غني از MgO نمونه هاي فرامافيک – مافيک خاور فريمان را مي توان به ترتيب در رديف سنگ هاي کماتئيتي، پيکريتي و بازالتي قرار داد. تفاوت هاي اساسي ديده شده در زمينه زمين شيمي اين سنگ ها مانند نسبت هاي مختلف بين عناصر ناسازگار نامتحرک و الگوهاي متفاوت تغييرات REE و عنکبوتي را نمي توان صرفا بر اساس اختلاف در شرايط و درجه ذوب بخشي يک منبع گوشته اي يکنواخت و يا فرايندهاي AFC توضيح داد. بنابراين وجود يک منبع گوشته اي ناهمگن و يا سازوکار ذوب ديناميک را در اين زمينه مي توان محتمل دانست. علاوه بر ناهمگني ذکر شده که با انگاره منبع پلوم گوشته اي قابل توجيه است، نسبت هاي عناصر ناسازگار نامتحرک مانند (Nb/Th)N در برابر(Nb/La)N  و Nb/Th در برابر Zr/Y را که به نسبت هاي ديده شده در بازالت هاي مربوط به جايگاه دشت هاي اقيانوسي(OPB)  شباهت دارد و همچنين موقعيت نمونه ها در نمودار نسبت Zr/Y در برابر Nb/Y که بالاتر از خط DNb قرار مي گيرند را بر همين اساس يعني نقش پلوم گوشته اي در سنگ زايي سنگ ها مي توان توضيح داد. در اينجا، پيدايش بافت هاي نامتعادل نيز به فروتافت(Undercooling)  ماگماهاي فراتافته نشات گرفته از پلوم گوشته اي در حال صعود و نيز رشد سريع بلورها نسبت داده مي شود. اين استدلال با داده هاي موجود در خصوص شيمي بلورهاي اوليوين مبني بر ميزان بالاي Fo که تا حداکثر ۰٫۹۳ در يک نمونه کماتئيتي بالغ مي شود و از وجود مذاب هاي والد دما بالا و سرشار از MgO حکايت داشته، مطابقت مي كند. بر اين اساس، مقدار MgO ماگماي والد در حدود %۲۳٫۷۴ و دماي آن بين ۱۴۷۰oC تا  1535oCبرآورد مي شود. مقادير ذکر شده فراتر از حدي است که از يک محيط وابسته به فرورانش و يا حتي مورب عادي انتظار مي رود و بيشتر با دماي حاکم بر محيط هاي مرتبط با نقاط داغ و متاثر از پلوم هاي گوشته اي شباهت دارد.