مقاله بررسي سهم هر يک از مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني ميزان رضايت مندي زناشويي دبيران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سهم هر يک از مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني ميزان رضايت مندي زناشويي دبيران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ايلام
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه هاي هوش هيجاني
مقاله رضايت مندي زناشويي
مقاله دبيران زن متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوكانه اي فرد فريده
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خامنه مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي سهم هر يک از مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني ميزان رضايت مندي زناشويي دبيران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ايلام است. از اين جامعه ۲۰۰ نفر با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و با پرسشنامه هوش هيجاني بار – اون و رضايت زناشويي انريچ مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد، مولفه هاي هوش هيجاني در ميزان رضايت مندي زناشويي دبيران زن متاهل مقطع متوسطه شهر ايلام موثر است.