مقاله بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتي
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
مقاله مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پندپذير معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: چشمه سهرابي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين پژوهش، مشخص نمودن سطح سواد اطلاعاتي دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه است.
روش: اين پژوهش به روش پيمايشي- توصيفي و با کمک پرسشنامه انجام گرفته است و جامعه آماري آن را ۱۸۱ نفر از دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي (شامل ۱۵۸ دانشجوي دوره دستياري تخصصي و ۲۳ دانشجوي دوره کارشناسي ارشد) تشکيل مي دهد.
يافته ها: نتايج بررسي نشان مي دهد که مهارت جامعه پژوهش در درک درست نياز اطلاعاتي با ميانگين نمره ۳٫۶۰، در راهبردهاي جست وجوي اطلاعات با ميانگين نمره ۳٫۶۹، در مکان يابي و دستيابي به اطلاعات با ميانگين نمره ۳٫۱۲، در استفاده از اطلاعات با ميانگين ۳٫۴۳، در ترکيب اطلاعات جديد با دانسته هاي قبلي خود با ميانگين ۳٫۲۹، از لحاظ ارزيابي نتيجه فرآيند جست وجو در رابطه با رفع نياز اطلاعاتي شان با ميانگين ۳٫۰۹ در حد مطلوبي مي باشند. در نهايت، نتايج کلي پژوهش وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه را با ميانگين ۳٫۳۷ بالاتر از حد متوسط نشان مي دهد.
اصالت/ارزش: اين مقاله با تکيه بر مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز به شناسايي توانمندي هاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي پرداخته است. و بر مبناي اين مدل سعي در کشف و بررسي اين که آيا دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مجهز به اين مهارت ها هستند و آيا نياز به کسب اين توانايي ها را در خود احساس مي کنند اين مطالعه انجام شده است.