مقاله بررسي سودآوري استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۴۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سودآوري استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم
مقاله پرتفوي بازار
مقاله بازار کارا
مقاله ماليه رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي بيدگلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي چاشمي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ايكاني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم برخلاف فرضيه بازار کارا، بازده سهام عادي در بازه هاي زماني مختلف داراي رفتار خاصي مي باشد و مي توان با بکارگيري راهبرد سرمايه گذاري متناسب با افق زماني مورد نظر، بازدهي بيش از بازده بازار بدست آورد. هدف اين پژوهش بررسي سودآوري استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنين به لحاظ قلمرو زماني، نمونه اي از شرکتهايي که طي دوره زماني ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۸ حداقل يک بار سهامشان مورد معامله قرار گرفته است، مورد بررسي قرار مي گيرند. به علاوه جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد در تمامي راهبردهاي سرمايه گذاري مومنتوم مورد آزمون، ميانگين بازده ماهانه پرتفوي برنده در دوره نگهداري از ميانگين بازده ماهانه پرتفوي بازنده در همين دوره بيشتر است. اين امر نشان مي دهد که پرتفويي که در سه، شش، نه و دوازده ماه گذشته بهترين عملکرد را داشته است (پرتفوي برنده)، در سه، شش، نه و دوازده ماه اينده به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفويي که در گذشته بدترين عملکرد را داشته است (پرتفوي بازنده) ادامه مي دهد.