مقاله بررسي سودمندي اطلاعات جريان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسيمي (آزمون تجربي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سودمندي اطلاعات جريان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسيمي (آزمون تجربي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله سود خالص هر سهم
مقاله سود تقسيمي
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواري رستمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اميني پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در سهام شركت ها «افزايش ثروت» است كه اين امر از طريق كسب «بازده سهام» پژوهشگر مي گردد. عوامل مختلفي بر روي بازده سهام شرکت ها تاثيرگذار هستند که از جمله مهم ترين آنها مي توان به جريان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسيمي اشاره نمود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين بازده سهام و جريان هاي نقدي، سود و سود تقسيمي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني ۱۳۸۷-۱۳۸۴ است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش نيز آزمون آماري مقايسه ميانگين دو جامعه ( tاستيودنت) استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که داده هاي جريان هاي نقدي (زماني که به تنهايي يا به عنوان اطلاعات مکمل با ديگر اطلاعات حسابداري استفاده مي شود) و سود خالص هر سهم (EPS) داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي مي باشند و اين در حالي است که نتايج پژوهش، نتوانست محتواي افزاينده اطلاعاتي سود تقسيمي را مورد تاييد قرار بدهد. بنابراين بنظر مي رسد که سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از صورتهاي مالي، بايد توجه بيشتري به اين متغيرها داشته باشند.