مقاله بررسي سياست ديني هخامنشيان بر اساس کتيبه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست ديني هخامنشيان بر اساس کتيبه ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتيبه
مقاله يکتاپرستي
مقاله مشروعيت
مقاله اهور مزدا
مقاله ارت
مقاله داريوش
مقاله خشايارشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتيبه ها از جمله مهمترين اسناد تاريخي هستند که در بررسيهاي تاريخي بخصوص تاريخ باستان از اهميت ويژه اي برخوردارند. زيرا با مطالعه آنها نه تنها مي توان بلاواسطه و مستقيم به بسياري از نکات برجسته و زواياي تاريک تاريخ پي برد، بلکه مي توان بسياري از شبهات و غرض ورزي هاي موجود در تاريخ را اصلاح و يا برطرف نمود.
در پژوهش هاي تاريخي با استفاده از کتيبه ها مي توان به موضوعات مختلف تاريخ از قبيل: سياسي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و … پرداخت و نيز علل تغيير و تحول تدريجي آنها را در ادوار مختلف تاريخي مورد بررسي قرار داد. در اين ميان از جمله مهمترين موضوعاتي که در کتيبه هاي هخامنشي مي تواند مورد بررسي واقع شود از يک سوي مفاهيم ديني از قبيل، يکتاپرستي و تساهل ديني نسبت به عقايد ملل تابعه امپراطوري هخامنشي و از ديگر سوي نيز ارزشهاي اخلاقي از قبيل، راستگویي، پرهيز از دروغ، حق شناسي و آزادمنشي هستند که علاوه بر آنکه بيانگر سياست ديني مسالمت آميز پادشاهان هخامنشي هستند، مشروعيت مقام پادشاهي شاهنشاهان هخامنشي را نيز بدنبال داشته اند.
بي شک بيشترين حجم کتيبه هاي دوره هخامنشي مربوط به عصر داريوش اول (۴۸۶ –۵۲۱ ق م) بوده که از آن ميان کتيبه بيستون از جايگاه خاصي در پژوهش هاي تاريخي برخوردار است. با بررسي اين کتيبه علاوه بر آنکه مي توان به نکات برجسته تاريخي اين دوره دست يافت، تا حد زيادي نيز مي توان به سياست ديني هخامنشيان پي برد. در اين مقاله سعي شده است که با بررسي کتيبه هاي هخامنشي به چگونگي بروز سياست هاي ديني و نيز کسب مشروعيت ديني پادشاهان هخامنشيان پرداخته شود.