مقاله بررسي سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از روش مجزاسازي انرژي (مطالعه موردي شرکت هاي پگاه فارس، تهران و اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از روش مجزاسازي انرژي (مطالعه موردي شرکت هاي پگاه فارس، تهران و اصفهان)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش مجزاسازي انرژي
مقاله اثر ساختاري
مقاله اثر توليدي
مقاله اثر شدتي
مقاله شرکت پگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانيان شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تجزيه تغيير در مصرف انرژي در شرکت هاي پگاه فارس، تهران و اصفهان مي پردازد. براي اين مهم از داده هاي مصرف نهايي انرژي و ميزان توليدات شرکت هاي مورد مطالعه طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۷۵ استفاده  شده است. مدل مورد استفاده در اين تحقيق، روش مجزاسازي انرژي (LMDI) است، که تغيير در مصرف انرژي نهايي را به اثرات ساختاري، توليدي و شدت انرژي خالص تجزيه مي كند. نتايج نشان مي دهد که از کل تغيير در مصرف نهايي انرژي، اثرات ساختاري و توليدي، مثبت و اثر شدت انرژي خالص منفي بوده است، به طوري که اثر ساختاري در شرکت پگاه فارس به طور متوسط 184.06 واحد، تهران 239.41 و اصفهان 107.42 واحد و اثر توليدي فارس 414.18 واحد، تهران 553.1 و اصفهان 314.39 واحد از تغيير در مصرف نهايي انرژي را توضيح مي دهند. همچنين اثر شدت انرژي خالص فارس به طور متوسط 508.26- واحد، تهران 680.08 – واحد و اصفهان ۳۴۷- واحد از تغيير در مصرف نهايي انرژي را توجيه مي كند.