مقاله بررسي سياست هاي تنظيم بازار برنج در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب و ارايه راهكارهايي براي بهبود تنظيم بازار آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست هاي تنظيم بازار برنج در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب و ارايه راهكارهايي براي بهبود تنظيم بازار آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم بازار
مقاله برنج
مقاله بازار داخلي
مقاله سياست هاي حمايتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرمه زورار
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن مروري كوتاه بر وضعيت بازار داخلي برنج، به بررسي سياست هاي حمايتي و تنظيمي منتخبي از كشورها پرداخته شده است. در ادامه سياستهاي تنظيم بازار ايران بررسي و در نهايت ضمن شناسايي چالشهاي پيش روي برنج به مهمترين راهكارهاي بهبود تنظيم بازار آن اشاره شده است. استفاده از سهميه مقداري واردات، متنوع نمودن خطوط تعرفه، ايجاد پايگاه اطلاعات تنظيم بازار، كاهش ضايعات برنج از طريق نوسازي صنعت شالي كوبي، تجديد نظر در سياست قيمت گذاري تضميني و استفاده از برنامه اعتبار محصول، كاهش انحصار تجارت (واردات) برنج، حركت به سمت متنوع سازي در مصرف، تحقيق و توسعه بر روي ارقام هيبريدي بازار پسند، انجام واردات از كشورهاي اصلي صادركننده، حركت به سمت اصلاح سيستم يارانه اي و توزيع كوپني، حركت به سمت نوعي ادغام عمودي در اين صنعت مهمترين راهكارهاي بهبود تنظيم بازار اين محصول مي باشند.