مقاله بررسي سياست هاي حمايتي دولت با استفاده از ماتريس تحليل سياست: مطالعه موردي سيب زميني در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست هاي حمايتي دولت با استفاده از ماتريس تحليل سياست: مطالعه موردي سيب زميني در استان همدان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي حمايتي
مقاله ماتريس تحليل سياست
مقاله مزيت نسبي
مقاله شاخص MI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي سياست هاي حمايتي دولت در توليد و صادرات سيب زميني با استفاده از روش ماتريس تحليل سياست (PAM) براي دوره ۸۵-۱۳۸۰ در استان همدان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که در تمام سال هاي مورد بررسي، دولت به وسيله سياست هاي حمايتي، از بازار نهاده ها و محصول حمايت کرده است. توليد سيب زميني در استان همدان در سال هاي ۸۱-۱۳۸۰ مزيت نسبي نداشته و سياست حمايتي دولت به صورت پرداخت يارانه غيرمستقيم به محصول بوده است در حالي که در سال هاي ۸۵-۱۳۸۲ توليد آن از مزيت نسبي بالايي برخوردار بوده و سياست حمايتي دولت به صورت وضع ماليات بر آن بوده است. همچنين مشخص شد كه در سال ۸۰ ماليات غيرمستقيم و در دوره ۸۵-۱۳۸۱يارانه به نهاده هاي قابل تجارت تعلق گرفته است. براي محاسبه مزيت نسبي صادراتي از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده (RCA) و مزيت نسبي آشکار شده متقارن  (RSCA) طي دوره ۸۵-۱۳۷۸ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ايران از مزيت نسبي صادراتي برخوردار بوده است. نتايج شاخص ميچلي (MI) بيانگر اين است که ايران در توليد اين محصول به سمت تخصصي شدن حرکت کرده است.