مقاله بررسي سياست هاي حمايتي و مزيت نسبي توليد و صادرات پياز :(مطالعه موردي: استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست هاي حمايتي و مزيت نسبي توليد و صادرات پياز :(مطالعه موردي: استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصهاي حمايتي
مقاله ماتريس تحليل سياست
مقاله مزيت نسبي
مقاله پياز
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي سياست هاي حمايتي دولت، مزيت نسبي توليد و صادرات پياز براي دوره ۸۵-۷۹ در استان اصفهان انجام شده است. براي بررسي سياست هاي حمايتي دولت، روش ماتريس تحليل سياست (PAM) بکار گرفته شده و به منظور بررسي مزيت نسبي توليد از شاخص هزينه منابع داخلي (DRC)، همچنين براي محاسبه مزيت نسبي صادرات از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده (RCA) و مزيت نسبي آشکار شده متقارن(RSCA)  استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که در تمام سالهاي مورد بررسي، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمايت کرده با وجود اين، محصول پياز در دوره مذکور (بجز سال ۱۳۸۳) مزيت نسبي توليد نداشته است. در سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دولت با اعطاي يارانه غيرمستقيم از محصول حمايت کرده در حاليکه طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۱ سياست هاي دولت به صورت وضع ماليات بر اين محصول بوده است. همچنين بر نهاده هاي قابل تجارت در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ ماليات غير مستقيم وضع شده و طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۱ به اين نهاده ها يارانه تعلق گرفته است. نتايج بدست آمده از شاخص هاي RCA و RSCA براي محصول مورد نظر نشان مي دهد که ايران طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۸ (بجز سال ۱۳۸۴) از مزيت نسبي صادراتي برخوردار بوده است.