مقاله بررسي سياست هاي حمايتي و مزيت نسبي در توليد فرش دستباف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۴۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سياست هاي حمايتي و مزيت نسبي در توليد فرش دستباف
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرش دستباف
مقاله سياست حمايتي
مقاله مزيت نسبي
مقاله مزيت رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاري آراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي زاده مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از وجود مزيت در بخش هاي مختلف يك كشور، يكي از معيارهاي لازم جهت سنجش حضور در بازارهاي بين المللي به شمار مي رود. با توجه به اين كه در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، بايد مزيت صنايع مختلف را شناسايي كنيم تا در صحنه تجارت جهاني مزيت هاي مطلوب تري را به خود اختصاص دهيم. بر همين اساس در اين تحقيق با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي (DRC)، مزيت نسبي در توليد فرش دستباف ۶۵ رج ابريشمي كه به عنوان فرش برتر توليدي- صادراتي در استان هاي آذربايجان شرقي، قم و اصفهان معرفي مي شود، در سال ۱۳۸۵ محاسبه خواهد شد. هم چنين از آن جا كه سياست هاي اعمالي دولت در بخش هاي مختلف مزيت نسبي را تحت تاثير قرار مي دهد، لازم است با محاسبه ضرايب حمايتي، ميزان حمايت هاي موجود در اين بخش ها نيز مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصله نشان دهنده وجود مزيت نسبي توليد در هر ۳ استان مي باشد. از سوي ديگر ضريب حمايت اسمي از محصول نشان مي دهد كه در هر ۳ استان، يارانه غيرمستقيم به توليد تعلق گرفته است. اما ضريب حمايت اسمي از نهاده ها بيانگر اين است كه توليدکنندگان در استفاده از اين نهاده ها ماليات غيرمستقيم پرداخت مي کنند. ضريب حمايت موثر نشان از آن دارد كه برآيند حمايت دولت از محصول و ماليات غيرمستقيم دولت روي نهاده هاي قابل مبادله مثبت است و در مجموع سياست هاي دولت از فرآيند توليد حمايت مي کند.