مقاله بررسي سيرتکامل و زوال دو نظام چرخندي با محاسبه کارمايه نهفته در دسترس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سيرتکامل و زوال دو نظام چرخندي با محاسبه کارمايه نهفته در دسترس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارمايه نهفته در دسترس
مقاله کارمايه جنبشي
مقاله نظام چرخندي
مقاله محور فضايي
مقاله واچرخندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرده دار مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين مسايل جوي که در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، مساله کارمايه هاي جوي و اندازه گيري مولفه هاي آن است. براي بررسي، دانشمندان آن را به دو دسته کارمايه جنبشي و نهفته تقسيم مي کنند. قوي يا ضعيف بودن يک نظام چرخندي يا واچرخندي منوط به کارمايه جنبشي است که توسط آن نظام توليد مي شود، اين مقدار کارمايه جنبشي بخشي کوچک از کارمايه نهفته کل است که براي تبديل شدن به کارمايه جنبشي در دسترس قرار مي گيرد و کارمايه نهفته در دسترس نام دارد. در اين تحقيق، کارمايه نهفته در دسترس براي دو نظام جوي به روش تجربي آ. اس. زورف (۱۹۷۲) محاسبه مي شود. داده هايFnl  براي نظام هاي جوي براي هر ۶ ساعت تهيه شده است. نظام جوي اول از ۱۷ فوريه ۲۰۰۸ تا پايان ۲۱ فوريه ۲۰۰۸ و نظام جوي دوم از ۲۹ مارس تا ۲ آوريل ۲۰۰۹ مي باشد. کار جانبي انجام شده، محاسبه زاويه محور فضايي براي بررسي نوع نظام جوي مي باشد. مشاهده مي شود، کارمايه نهفته در دسترس در اوايل شکل گيري چرخند داراي بيش ترين مقدار (نظام جوي اول ۱۴۵۴۹kJ/m2 و نظام جوي دوم ۶۳۷۶kJ/m2) مي باشد و بسته به جهت حرکت آن (به سمت عرض هاي بالاتر) سير نزولي دارد و هم چنين زاويه محور فضايي نيز در ابتداي شکل گيري داراي بيش ترين مقدار (۸۹٫۸) براي نظام جوي اول و ۸۹٫۸۵ براي نظام جوي دوم) مي باشد و در هنگام زوال چرخند به کم ترين مقدار مي رسد.