مقاله بررسي سير تحول شيوه هاي روايت و زاويه ديد در داستان هاي کوتاه سيمين دانشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سير تحول شيوه هاي روايت و زاويه ديد در داستان هاي کوتاه سيمين دانشور
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيمين دانشور
مقاله داستان کوتاه
مقاله روايت
مقاله زاويه ديد
مقاله پسامدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري نيا باقر
جناب آقای / سرکار خانم: خليل هومن ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جايگاه ويژه سيمين دانشور در حوزه ادبيات داستاني، پيش گامي او در عرصه ادبيات زنان و سهمي که وي در ارتقاي سطوح مختلف اين دو حوزه داشته است، پژوهش در جوانب گوناگون آثار وي را الزام مي کند.
تامل در آثار دانشور مويد آن است که وي در طول دوران فعاليت ادبي خويش، با استفاده از شيوه ها و شگردهاي متنوع، وجوه هنري داستان هاي خود را تعالي بخشيده است. در اين مقاله، برآنيم تا ضمن اشاره به موارد فوق، سير تحول و تکامل «روايت» و «زاويه ديد» را در داستان هاي کوتاه او مطالعه و بررسي کنيم. اين بررسي نشان مي دهد که دانشور از نخستين مجموعه داستان کوتاه خود تا واپسين مجموعه داستاني خويش، از چه مراحلي عبور کرده و چگونه با اتخاذ شگردهاي گوناگون هنري، «زاويه ديد» و شيوه روايت گري داستان هايش را تنوع و تکامل بخشيده است.