مقاله بررسي سيستماتيك روزنه داران كفزي در رسوبات نواحي دور از ساحل فلات قاره درياي عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سيستماتيك روزنه داران كفزي در رسوبات نواحي دور از ساحل فلات قاره درياي عمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزنه داران
مقاله كفزي
مقاله درياي عمان
مقاله فلات قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع گونه اي روزنه داران كفزي در رسوبات نواحي دور از ساحل فلات قاره درياي عمان، بررسي شد. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي ساختار جوامع روزنه داران کفزي (براي اولين بار) در منطقه مورد مطالعه بوده است تا امکان شناخت بيشتر شرايط محيط رسوبي درياي عمان و مقايسه آن با نواحي کم عمق ساحلي و ساير اکوسيستم هاي دريايي فراهم گردد. نمونه رسوبات بستر در فصل زمستان ۱۳۸۵، با استفاده از گرب ون وين ۰٫۱ متر مربعي، از دوازده ايستگاه با اعماق ۳۰ تا ۱۰۳ متر جمع آوري شد. در اين بررسي ۵۲ گونه روزنه دار كف زي متعلق به ۲۵ جنس از ۱۶ خانواده، شناسايي شد. ساختار جمعيتي روزنه داران در ايستگاه هاي مختلف، متفاوت بوده و اين اختلاف بين نواحي شمالي و جنوبي درياي عمان كاملا محسوس بود. در نواحي شمالي، گونه هاي متعلق به زير راسته ROTALIINA غالب بود در صورتي كه در ناحيه شمال غربي، زير راسته هايLAGENINA ،MILIOLINA  و TEXTULARIINA نيز فراوان بودند. تعداد روزنه داران زير راسته  LAGENINAدر ايستگاه هايي كه عمق بيشتري داشت بسيار زياد بود. در ايستگاه هاي جنوبي زيرراسته TEXTULARIINA در مقايسه با ايستگاه هاي شمالي بسيار بيشتر بود. گونه Ammonia beccarii در تمامي ايستگاه ها حضور داشت.