مقاله بررسي سيستم زادآوري در برخي گونه هاي گل ماهور (Verbascum) از تيره گل ميمون (Scrophulariaceae) در ايران بر اساس نسبت تعداد گرده به تخمک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سيستم زادآوري در برخي گونه هاي گل ماهور (Verbascum) از تيره گل ميمون (Scrophulariaceae) در ايران بر اساس نسبت تعداد گرده به تخمک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم زادآوري
مقاله نسبت گرده به تخمک
مقاله گل ماهور
مقاله روش Cruden
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سيستم زادآوري چهار گونه V. szovitsianum Boiss., V. cheirantifolium Boiss., macrocarpum Boiss., V. mucronatum Lam., V. بر مبناي روش Cruden مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين سيستم زادآوري اين گونه ها،تعداد دانه هاي گرده و تعداد تخمکهاي يک گل و آنگاه نسبت تعداد دانه هاي گرده به تخمکها در چهار جمعيت V. szovitsianum, v. cheirantifolium, V. و دو جمعيت براي گونه هاي  V. mucronatum,و V. macrocarpum  شمارش شد. طبق مطالعات بدست آمده بيشترين ميانگين تعداد دانه هاي گرده جمعيتهاي مورد مطالعه متعلق به Verbascum macrocarpum (251200±۲۴۳۷۴٫۹) و کمترين ميانگين تعداد دانه هاي گرده متعلق به جمعيتهاي Verbascum szovitsianum (36750.0±۴۳۰۴٫۵) مي باشد. اين روش تاييد کرد که همه گونه ها دگر لقاح اختياري هستند و احتياج به گرده افشان دارند.