مقاله بررسي سيميالوژي مضمون عشق در اشعار نزار قباني و حميد مصدق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سيميالوژي مضمون عشق در اشعار نزار قباني و حميد مصدق
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حميد مصدق
مقاله نزار قباني
مقاله عشق
مقاله اجتماع
مقاله طبيعت
مقاله زبان شعري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نيا علي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: کوليوند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشق يكي از مضامين مهم شعري است و از آن جا كه از احساسات انسان سرچشمه مي گيرد، عامل پيوند ميان انسان هاست. نزار قباني و حميد مصدق نيز شاعراني هستند كه اين مضمون يكي از مضامين اصلي شعر آن ها به شمار مي رود، اما عشق در شعر هر دو آنان داراي ويژگي هاي خاصي است. مصدق هم از لحاظ مضمون و هم از لحاظ زبان شاعري كلاسيك است، اما نزار در اين دو حيطه نوگراتر است و زبان و مضمون عشق را با زندگي معاصر پيوند مي دهد. از سوي ديگر، «عشق به معشوق» و «عشق به مردم» در شعر مصدق به يک ميزان برجستگي دارند، درحالي که در شعر نزار «عشق به معشوق» برجسته تر است. همچنين، مصدق شاعر درد و غم عشق است، اما نزار قباني شاعر شادي هاي عشق است. بنابراين، باتوجه به معاصر بودن اين دو شاعر و اشتراک آن دو در مضمون عشق نياز به چنين بررسي اي احساس مي شود.