مقاله بررسي سينتيك واكنش پليمريزه شدن اتيلن با كاتاليست هاي زيگلر- ناتا: استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو براي به دست آوردن منحني هاي توزيع وزن مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيك واكنش پليمريزه شدن اتيلن با كاتاليست هاي زيگلر- ناتا: استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو براي به دست آوردن منحني هاي توزيع وزن مولکولي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمريزه شدن اتيلن
مقاله كاتاليست هاي زيگلر- ناتا
مقاله شبيه سازي
مقاله مونت کارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي كلجاهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي اصل وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از كاتاليست نگهداري شده به وسيله سيليکا بر پايه تيتانيم براي پليمريزه شدن اتيلن استفاده شد و مکانيسم پليمريزه شدن براي توضيح فرايند انتخاب گرديد. در مکانيسم مورد نظر تنوع مراکز فعال در کاتاليست نيز در نظر گرفته شد. هم چنين روش شبيه سازي مونت کارلو براي پيش بيني نتيجه هاي پليمريزه شدن استفاده شد. اثر پارامترهايي مانند غلظت مونومر، هيدروژن و کمک کاتاليست روي پليمريزه شدن بررسي و اثرهاي آن ها بر منحني هاي توزيع وزن مولکولي، سهم مراکز فعال در پليمر نهايي و وزن مولکولي بررسي شد. هم چنين اين موردها براي مركزهاي فعال متفاوت نيز بررسي و در شرايط متفاوت مقايسه شد .