مقاله بررسي سينتيکي و تعيين مکانيزم واکنش پودر هيدرايد تيتانيم با مذاب آلومينيم خالص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيکي و تعيين مکانيزم واکنش پودر هيدرايد تيتانيم با مذاب آلومينيم خالص
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينتيک
مقاله هيدرايد تيتانيم
مقاله مذاب آلومينيم
مقاله واکنش شيميايي
مقاله واکنش هاي فصل مشترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ديواندري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بوترابي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، سينتيک واکنش پودر هيدرايد تيتانيم (TiH2) در تماس با مذاب آلومينيم خالص در دماهاي مختلف بر اساس اندازه‏گيري فشار گاز هيدروژن آزاد شده مورد بررسي قرار گرفت. پس از انجماد نمونه‏ها، فصل مشترک پودر هيدرايد تيتانيم در تماس با مذاب بررسي شد. نتايج نشان داد که نمودارهاي فشار گاز هيدروژن بر حسب زمان، داراي سه منطقه است. در مناطق اول و دوم، معادله سرعت واکنش به ترتيب از درجه صفر و يک پيروي مي‏کند و در منطقه سوم فشار ثابت شده و سرعت واکنش صفر مي‌شود. در مناطق اول و دوم، عامل اصلي کنترل کننده سرعت واکنش به ترتيب نفوذ اتمهاي هيدروژن در شبکه تيتانيم و واکنش شيميايي مذاب آلومينيم با تيتانيم است. بر اساس عوامل اصلي کنترل کننده سرعت واکنش، براي مکانيزم واکنش مي‏توان سه بازه دمايي الف) ۷۰۰ تا ۷۵۰ درجه سانتي‌‌گراد، ب) ۷۵۰-۸۰۰ درجه سانتي‌‌گراد و ج) ۸۰۰- ۱۰۰۰ درجه سانتي‌‌گراد را در نظر گرفت. در بازه دمايي (الف) غالبا واکنش تحت کنترل واکنش شيميايي، در بازه دمايي (ب) واکنش تحت کنترل نفوذ و واکنش شيميايي و در بازه دمايي (ج) غالبا واکنش تحت کنترل نفوذ قرار دارد.