مقاله بررسي سينتيک واکنش سنتز سوخت مايع دي متيل آمينو اتيل آزيد (DMAZ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيک واکنش سنتز سوخت مايع دي متيل آمينو اتيل آزيد (DMAZ)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوخت مايع
مقاله دي متيل آمينواتيل آزيد
مقاله آزيدي کردن
مقاله بررسي سينتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري پاكدهي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني ستار
جناب آقای / سرکار خانم: كهساري ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوخت مايع نوين دي متيل آمينو اتيل آزيد(DMAZ)  به  دليل خصوصيات شيمي-فيزيکي و عملکرد مناسب و نيز سميت پايين، جايگزين مناسبي براي سوختهاي متداول کنوني به ويژه دي متيل هيدرازين نامتقارن (UDMH) در صنايع هوا-فضا جهت پرتاب ماهواره مي تواند باشد. سنتز اين سوخت داراي دو مرحله آزيدي کردن ۲- کلرو-N ,N دي متيل آمينواتيل هيدروکلريد و خنثي سازي محلول حاصل از واکنش مي باشد. هدف از اين مقاله بررسي سينتيک واکنش توليد DMAZ مي باشد که در اين راستا با استفاده از روش غلظتهاي اضافي و برابر، وابستگي سرعت واکنش به مواد واکنشگر و دما مشخص گرديد. نتايج نشان دادند که سرعت واکنش نسبت به هر يک از مواد اوليه از مرتبه يک مي باشد. به علاوه روش انتگرالي براي تاييد صحت معادله سينتيکي بکار گرفته شد. مرحله کنترل کننده سرعت واکنش بشدت گرماگير بوده به طوري که انرژي فعالسازي آن ۹۰ KJ مي باشد.