مقاله بررسي سيکل سالانه توليد مثل جنس نر ماهي طلال Rastrelliger kanagurta سواحل جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سيکل سالانه توليد مثل جنس نر ماهي طلال Rastrelliger kanagurta سواحل جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي طلال, توليدمثل, خليج فارس, اسپرماتوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الديني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي طلال Rastrellger kanagurta از دسته تن ماهيان و غذاي بسياري از آبزيان مي باشد. گوشت آن طعم عالي داشته و در صنايع کنسرو سازي استفاده فراوان دارد. لذا با توجه به اهميت اقتصادي بالا و نقش بسيار مهمي که ماهي فوق در اکوسيسم و چرخه ي زيستي دارد، مورد توجه قرار مي گيرد. هدف ازانجام اين پژوهش بررسي تغييرات بيومتريک و اکولوژيکي موثر بر توليد مثل به منظورپي بردن به بهترين زمان اسپرماتوژنز در ماهي طلال بود.
روش کار: از تير‌ماه ۸۷ تا تير ۸۸ ماهانه و به طور تصادفي ۵۰ نمونه از سواحل جنوبي ايران جمع‌آوري شد. پارامترهاي طولي (طول کل، طول چنگالي، طول استاندارد) و پارامترهاي وزني شامل وزن بدن،وزن کبدو وزن بيضه اندازه گيري شد. رابطه ميان طول و وزن ماهي به منظور تعيين الگوي رشد ايزومتريک يا آلومتريک، بررسي شد. تغييرات شاخص گنادي  (GSI)و شاخص كبدي (HSI) و ميانگين ها محاسبه شد. در هر فصل، شرايط دما و شوري آب نيز ثبت شد.
نتايج: شاخص گنادي GSI در فصل بهار داراي افزايش محسوسي و مشاهدات ريخت شناسي بيضه همراه با تغيير حجم و رنگ گناد بود. افزايش تدريجي در وزن بيضه، طول (کل، چنگالي، استاندارد) و وزن ماهي در طي يک سال مشاهده شد. بررسي شاخص کبدي HSI نشان دهنده رشد خفيف کبد در طي دوره بلوغ بود.
بحث: با توجه به اوج GSI در ارديبهشت ۱۳۸۸، فصل تخم ريزي و گامتوژنر وحداكثر رشد در اين نمونه، اواسط بهار گزارش مي شود. اميد است نتايج حاصل گام مهمي در امر تکثير و پرورش اين نمونه اقتصادي باشد.