مقاله بررسي شاخصهاي فيزيولوژيک رشد زنيان و شنبليله در کشت هاي خالص و مخلوط مبتني بر اصول کشاورزي زيستي (ارگانيک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۸۵ تا ۶۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخصهاي فيزيولوژيک رشد زنيان و شنبليله در کشت هاي خالص و مخلوط مبتني بر اصول کشاورزي زيستي (ارگانيک)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنيان
مقاله کشت مخلوط رديفي
مقاله آرايش کاشت
مقاله کود دامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي سيده مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و مقايسه ترکيب هاي مختلف کشت مخلوط زنيان(Carum copticum)  و شنبليله (Trigonella foenum-graecum) تحت تاثير سطوح مختلف کود دامي، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در منطقه مشهد به اجرا در آمد. آزمايش به صورت کرتهاي خردشده در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتورهاي مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامي (۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ تن در هکتار) به عنوان فاکتور اصلي و آرايشهاي مختلف کشت مخلوط دو گياه زنيان و شنبليله در پنج سطح :A) کشت خالص زنيان،B : کشت خالص شنبليله، C: کشت مخلوط تک رديفي زنيان و شنبليله، D: کشت مخلوط دو رديفي زنيان و شنبليله، :E کشت مخلوط سه رديفي زنيان و شنبليله) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج حاصل نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول در تيمار کشت مخلوط دو رديفي و تجمع ماده خشک در تيمار کشت مخلوط سه رديفي زنيان بيشتر بود. در حالي که در شنبليله کشت مخلوط سه رديفي بالاترين شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول و کشت مخلوط تک رديفي آن بالاترين تجمع ماده خشک را دارا بود. در زنيان بيشترين ميزان تجمع ماده خشک در تيمار ۳۰ تن در هکتار کود دامي و بيشترين شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول در تيمار ۲۰ تن کود حاصل شد. در شنبليله بالاترين مقادير اين صفات در تيمار ۲۵ تن کود در هکتار بدست آمد.