مقاله بررسي شاخص هاي رشد سيب زميني در شرايط رقابت با سلمه تره و تاج خروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي رشد سيب زميني در شرايط رقابت با سلمه تره و تاج خروس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله تاج خروس
مقاله سلمه تره
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثرات رقابتي تاج خروس و سلمه تره بر شاخص هاي رشد سيب زميني، اين آزمايش در بهار سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به صورت کرت هاي ۲ بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار در منطقه فيروزکوه انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل علف هاي هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت هاي اصلي)، سه تراکم ۲، ۴ و ۸ بوته علف هرز در هر متر رديف کاشت (در کرت هاي فرعي) و سه زمان نسبي سبز شدن ۴ و ۸ روز قبل از کاشت سيب زميني و همزمان با سبزشدن سيب زميني در سال ۱۳۸۳ و همزمان با سيب زميني، ۲ و ۴ هفته پس از سيب زميني (در کرت هاي فرعي – فرعي) بودند. نتايج نشان داد که علف هاي هرز سبب کاهش ارتفاع، شاخص سطح برگ، سرعت رشد و رشد نسبي سيب زميني شدند. تاج خروس رقيب قوي تري براي سيب زميني بود و در مقايسه با سلمه تره کاهش بيش تري در شاخص هاي رشد ايجاد کرد.