مقاله بررسي شاخص ها و معيارهاي موثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص ها و معيارهاي موثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضا
مقاله فضاهاي عمومي شهري
مقاله رضايتمندي
مقاله شهروندان
مقاله برنامه ريزي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فضاهاي عمومي شهري، ضرورتي اساسي در برنامه هاي توسعه شهري يافته اند كه اين امر حكايت از نقش اين فضاها در تقويت وجهه فرهنگي-اجتماعي شهر دارد. فضاي شهري به ترکيبي اطلاق مي شود که از فعاليت ها، بناهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اداري، تجاري و مانند آن و عناصر و اجزاي شهري به صورتي آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زيبايي و بالطبع با ارزش هاي بصري تشکيل مي گردد و از نظر فيزيکي داراي بدنه اي محصور کننده مي باشد. به عبارتي، فضاي شهري جزيي از يک شهر است که به عنوان عرصه عمومي، تجلي گاه فعاليت هاي شهري است. در اين ميان شهروندان به عنوان فعالان عرصه عمومي و کاربران فضاهاي شهري در اين بستر به تعامل و کنش مشغول اند. طبيعي است رضايتمندي آنان از اين فضاها بر تعاملات اجتماعي آنها تاثيرگذار خواهد بود. در اين مقاله سعي شده است تا با شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري، شاخص ها و معيارهاي موثر بر آن مورد ارزيابي و واکاوي قرار گيرد. همچنين با استفاده از روش اسنادي به بررسي تعاريف و مفاهيم فضاهاي عمومي شهري، عوامل موثر بر محتواي فضاي شهري و کارکرد فضاهاي عمومي شهري پرداخته شده است. در ادامه شاخص ها و معيارهاي موثر بر رضايت شهروندان از فضاهاي عمومي شهري بيان شده است. نتايج مطالعات نشان داد که سه متغير دسترسي به خدمات، امنيت اجتماعي و هويت مکاني از اثرگذارترين عوامل در رضايتمندي شهروندان از فضاهاي عمومي شهري هستند.