مقاله بررسي شبکه معابر شهري در ارتباط با مورفولوژي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شبکه معابر شهري در ارتباط با مورفولوژي شهري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه معابر شهري
مقاله استخوان بندي شهر
مقاله مورفولوژي شهر
مقاله راه هاي شرياني
مقاله کاربري هاي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر شهر به عنوان يک کل متشکل از کاربري هايي است که در کنار يکديگر زمين هاي شهري را شکل مي دهند که هر يک از اين کاربري ها به اقتضاي نياز شهروندان و خصوصيات فيزيکي شهر متفاوت از يکديگر مي باشند. شبکه معابر (شبکه ارتباطي) در شهرها کمتر از يک سوم (۱٫۳) از کل زمين هاي شهري را به خود اختصاص داده است و استخوان بندي شهر را تشکيل مي دهد.
در شکل گيري و ساخت مورفولوژي شهر هر يک از عناصر طبيعي و انساني نقش به سزايي دارند که در ميان عوامل انساني، شبکه معابر و خيابان ها و در مجموع شبکه هاي ارتباطي يکي از مهمترين عوامل در ساخت مورفولوژيک يک شهر مي باشد. چنانکه خيابان ها شبکه مورفولوژيک شهر را به صورت يکپارچه نشان مي دهند. البته عوامل توپوگرافي زمين شهر نيز مثل جلگه، پايکوه، ميزان شيب زمين، و جريان رودخانه هر کدام به گونه اي در ميزان توسعه خيابان ها و کيفيت شبکه بندي آنها و در نهايت در ساخت فرم و شکل شهر موثرند.
در تهيه طرح هاي توسعه شهري نيز، کاربري حمل و نقل و انبار شامل کليه راه هاي زميني، آبي و هوايي مي باشد که در واقع هر يک از اين راه ها مجموعه اي از سيستم حمل و نقل و ارتباطي شهر مي باشند که شامل پايانه ها، فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه آهن، تاسيسات بندري، سردخانه، انبار، سيلو، پارکينگ عمومي است که معمولا در طرح ها با رنگ خاکستري و بنفش تيره و يا بنفش روشن نشان داده مي شود. در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي شبکه معابر در شهرها (راه هاي زميني اعم از شرياني درجه ۱ و ۲، جمع کننده، محلي، و دسترسي، پياده روها و خطوط ريلي) و نقش هر يک از آنها در شهر در جهت حل معضلات رفت و آمدي در شهر و تاثير آنها در چگونگي شکل گيري مورفولوژي شهر پرداخته شود. شهرهاي ساحلي، شهرهاي کوهستاني و کوهپايه اي، شهرهاي رودخانه اي هر کدام مورفولوژي خاص خود را دارد که در هر يک از اين نوع از شهرها شبکه معابر به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل در شکل دهي مورفولوژي شهرهاست البته در اين بين نمي توان نقش عوامل طبيعي را فراموش کرد. اما در اين بين آنچه که مدنظر اين تحقيق مي باشد بررسي نقش شبکه معابر است که به عنوان يکي از اساسي ترين عوامل در شهرها در ساخت استخوان بندي شهر است.